1e Afspraak

BIJ BINNENKOMST:

U kunt bij ons in de praktijk met of zonder verwijzing terecht. Indien u zonder verwijzing van een arts komt dan zijn wij volgens de wet verplicht u te screenen. Tijdens dit screeningsproces beoordelen we of u bij ons aan het goede adres bent, eventueel in overleg met uw huisarts of specialist. Neem wel altijd uw pasje van de zorgverzekeraar mee.

DE EERSTE AFSPRAAK:

De eerste afspraak is gericht op het in het kaart brengen van uw gezondheidsprobleem. Hiertoe zal een uitgebreid gesprek en lichamelijk onderzoek plaats vinden waarin wij samen naar de oorzaak en eventuele belemmeringen voor herstel gaan kijken. Op deze manier kunnen wij een goed beeld krijgen van uw lichamelijke klachten en de eventuele gevolgen hiervan in uw dagelijks leven en/of werk.
Fysiotherapie Ambacht draagt zorg voor een zo goed mogelijk behandelplan dat voor u op maat gemaakt wordt. Wij werken volgens de laatste richtlijnen (door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vastgesteld) en de meest recente wetenschappelijke publicaties. Het belang dat wij hechten aan goede kwaliteit blijkt ook uit het feit dat we staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register (CKR),en het BIG-register.

VERVOLGAFSPRAKEN:

Op basis van het behandelplan dat wij samen met u hebben opgesteld gaan wij aan uw herstel werken.
De behandelingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit; (bindweefsel) massage, mobilisatie, manipulatie, oefentherapie, adviezen, coaching en meer. Wanneer de behandelperiode wordt afgesloten zal verslag worden gedaan naar uw huisarts of specialist.

Dit is de home template

whatsapp