Locatie Louwersplein

Avelingen 3 3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Locatie Kwikstaart

Witte de Withstraat 57 3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Neurologische Revalidatie

een project voor mensen met een chronische neurologische aandoening.

  • Persoonlijke begeleiding van een fysiotherapeut
  • Aangepast trainen van hoge kwaliteit
  • Plezier hebben in verantwoord bewegen

ANDERS BEWEGEN

Het project “Anders Bewegen” is een project uitsluitend voor mensen met een chronische neurologische aandoening, en is geïnitieerd door de MEE Plus Groep met steun van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het is belangrijk om mensen met een chronische neurologische aandoening te activeren, het is ook niet voor niets dat 25 landelijke patiëntenorganisaties in 2006 een gezamenlijke visie over aangepast sportief bewegen ontwikkeld hebben, bewegen moet, maar wel met extra professionele zorg. Doordat de zes Drechtstedengemeenten, waaronder Hendrik-Ido-Amabacht zich hebben verenigd in het Samenwerkingsverband Aangepast sporten Drechtsteden (SAD) kan getracht worden zoveel mogelijk van dit soort projecten op te zetten”.

MOTOMED

Anders Bewegen is geen nieuw concept, maar volgt het goede voorbeeld van Anders Actief in Hellevoetsluis. Het verkleint het gat tussen revalidatiecentrum en verdere revalidatietraining in de woonomgeving. In het bijzonder door gebruik van de MOTOmed. Het is dan ook fantastisch dat er een MOTOmed in Hendrik-Ido-Ambacht staat waarop iedereen die meedoet aan Anders Bewegen kan trainen. Alle revalidatiecentra en veel ziekenhuizen maken gebruik van een MOTOmed. Je kunt er ook vanuit je rolstoel of scootmobiel mee trainen. Volgens mij zijn we de eerste praktijk in Zuid-Holland die een MOTOmed onder handbereik hebben.”

VOOR WIE?

Fysiotherapie Ambacht kent al een speciale beweeggroep voor ouderen, maar nu komt deze specifieke doelgroep daarbij: “Juist voor mensen, voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is, maar wel heel belangrijk is dit een geweldig project. Als mensen een chronische neurologische aandoening hebben die voorkomt op de Lijst Borst 2003 en die is vast gesteld door de huisarts of specialist betaalt de zorgverzekering een groot deel van de kosten. Wij zijn heel blij dat het project hier van start gaat en hebben zelfs onze praktijk erop aangepast. We hebben ook een gezellig hoekje waar koffie en thee gedronken kan worden, want ook het sociale aspect vinden we belangrijk.”

WEKELIJKSE TRAINING

De trainingen vinden wekelijks plaats, met uitzondering van de schoolvakantieperiode en duren 30 tot 45 minuten. Het is geen voorwaarde om wekelijks te trainen, want het is goed mogelijk dat het energieniveau van deelnemers varieerd. Aangezien gebruik gemaakt wordt van een strippenkaart vormt dit geen probleem.

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor de trainingen via ons telefoonnummer:
078-6817430

Dit is de index.php page