Locatie Louwersplein

Avelingen 3 3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Locatie Kwikstaart

Witte de Withstraat 57 3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Oncologische fysiotherapie

Kennis en kunde van onze oncologiefysiotherapeut

De zorg voor u als oncologisch patiënt is veelal complex en vergt vaak een multidisciplinaire aanpak. Onze oncologiefysiotherapeut Josien Broos heeft specifieke kennis van uw lichamelijke problemen die tijdens en na de behandeling (curatief) kunnen ontstaan. Conditieverlies en chronische vermoeidheid zijn hierbij veelvoorkomende verschijnselen. Josien heeft tevens kennis van mogelijk bijkomende psychische en sociaalmaatschappelijke problemen en vervult hierin een signalerende rol.

Behandeling door onze oncologiefysiotherapeut

De behandeling van uw ontstane klachten kan zowel tijdens als na de curatieve fase plaatsvinden en heeft als doel het herstellen van lokale en algemene mobiliteit, kracht en het verbeteren van de conditionele factoren of de begeleiding bij het leren omgaan met beperkingen. Deze aanpak kan zorgen voor een snellere terugkeer in de maatschappij.

Ondersteuning in palliatieve fase

In de palliatieve fase zullen de doelen vergelijkbaar zijn maar zullen de behandelaccenten verschuiven. De kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Dit laatste is eveneens van belang in de terminale fase waarin onze oncologiefysiotherapeut Josien ondersteuning biedt in behoud van fysieke functies en tegelijk rekening houdt met veranderingen in uw wensen en doelstellingen.

Voorlichting, (leefstijl)advies en het stimuleren van zelfmanagement is in alle behandelstadia onderdeel van de aangeboden zorg.

Dit is de single-specialisatie_post.php page