Locatie Louwersplein

Avelingen 3 3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Locatie Kwikstaart

Witte de Withstraat 57 3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Plagiocephalometrie (hoofdmeting)/Voorkeurshouding

Voorkeurshoudingen bij baby’s komen de laatste 10 jaar in toenemende mate voor. Voorkeurshouding betekent dat een zuigeling spontaan gedurende driekwart van de tijd met het hoofd naar één kant kijkt of gedraaid ligt. Dit kan links of rechts gedraaid zijn. De baby kan onvoldoende volgen met de ogen of hoofd naar de andere zijde (na de leeftijd van 8 weken).

Bij deze pasgeborenen kan er hierdoor  een asymmetrie in de schedel aanwezig zijn, de schedel is dan meestal scheef afgeplat. In dit geval spreken we van plagiocephalie. Het schedeltje van een pasgeborene is nog heel zacht.
In de baarmoeder is er geen druk op het hoofdje van de baby, maar na de geboorte komt het hoofdje op een “harde” ondergrond te liggen. Door deze “harde” ondergrond kan het nog zachte schedeltje afplatten

De richtlijn ter preventie van wiegendood die in Nederland sinds de jaren negentig wordt gevolgd, adviseert baby’s op hun rug te laten slapen, totdat ze zelfstandig kunnen omrollen. Sinds het invoeren van dit goede advies is het aantal kinderen met een asymmetrisch hoofdje toegenomen.

Sommige baby’s hebben nog niet voldoende kracht om hun hoofdje zelf regelmatig te draaien en blijven dan te lang met hun hoofdje aan één kant liggen, wat de afplatting alleen maar meer maakt.

Plagiocephalometrie

De mate van afplatting van de schedel kan gemeten worden, dit noemt menplagiocephalometrie. Hiervoor wordt er met een zachte thermoplast band een afdruk van het scheve hoofdje gemaakt. Naar aanleiding van deze meting kan besloten worden of er mogelijk een structurele aandoening aanwezig, waarvoor een verwijzing naar de kinderarts noodzakelijk is. Indien er geen structurele vormverandering aanwezig is, kan onze kinderfysiotherapeut Amrita Boeddha een behandeling starten. De plagiocephalometrie kan gebruikt worden om de mate van verbetering in kaart te brengen.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande tekst nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met onze kinderfysiotherapeut Amrita Boeddha.

Dit is de single-specialisatie_post.php page