hier

Oncologie Fysiotherapie

Oncologie Fysiotherapie

Dit is de single specialisme template

Algemeen

De oncologie fysiotherapeut is er voor iedereen die een oncologisch traject ingaat of net heeft doorlopen. Zij kan ondersteuning bieden bij vermoeidheid, pijn en bewegingsbeperkingen.

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

Voor elke fase is er behandeling

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

  • De curatieve fase (de herstelfase)
    De therapeut kan helpen bij het terugkrijgen van verloren of verminderde vaardigheden.
  • De palliatieve fase
    In deze fase werken patient en therapeut samen aan het behoud van wat er nog kan.
  • De terminale fase 
    De therapeut begeleidt de patient bij het feit dat hij/zij steeds minder kan.

Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Bewegen bij kanker

Soms houden mensen, die behandeld zijn tegen kanker, restverschijnselen over. Denk hierbij aan vermoeidheid. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren van kanker verminderen.

Mensen die voldoende bewegen voelen zich bovendien fitter en vrolijker. Een half uurtje per dag bewegen maakt al veel verschil.

Een afspraak maken

Op dit moment is onze collega Josien met verlof.

Specialisten

Josien Broos

whatsapp