Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Ambacht

Fysiotherapie Ambacht hanteert de betalingsvoorwaarden opgesteld door het KNGF.

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL86ABNA0418006156 ten name van Fysiotherapie Ambacht te Hendrik-Ido-Ambacht. Vermeld bij betaling altijd het notanummer.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u digitaal een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen € 5,00 per nota.
 • Indien wij de betaling inclusief de extra kosten niet hebben ontvangen na de tweede aanmaning sturen wij de nota direct door naar het incassobureau Bizz Solutions.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
 • Indien u de betaling van de nota niet kunt voldoen dan verzoeken wij u binnen de bovengenoemde betaaltermijn van 14 dagen na facturatie contact met ons op te nemen voor een betaalafspraak.
 • Heeft u een betaalafspraak maar verzaakt u deze betaalafspraak die wij schriftelijk met u zijn overeengekomen dan zijn wij alsnog genoodzaakt de nota door te sturen aan het incassobureau en dient u de bijkomende kosten zelf te voldoen.

Dit is de home template

whatsapp