Beëindiging vergoeding Herstelzorg Covid-19

Vanaf 2020 is het mogelijk geweest om Herstelzorg na een Covid infectie te volgen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtiek. Deze regeling was van tijdelijke aard.

Per 1 juli 2024 is vanuit de overheid besloten om geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering te bieden. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is om aanspraak te maken op fysiotherapeutische nazorg na een doorgemaakte Covid infectie.

Voor de mensen die al een traject zijn gestart vóór 1 juli geldt dat deze niet langer verlengd kan worden. Wel heeft iedereen de kans om het huidige traject af te ronden binnen de gestelde termijn van 6 maanden en uiterlijk voor het einde van 2024.

Dit is de home template

whatsapp