Locatie Louwersplein

Avelingen 3 3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Locatie Kwikstaart

Witte de Withstraat 57 3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht

078 681 7430

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motorische vaardigheden. Meestal gaat dat goed en ongemerkt. Soms gaat de ontwikkeling anders of langzamer. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
De zintuigen werken anders
Er is sprake van een ziekte of afwijking
Er zijn problemen met houding- en/of bewegingsapparaat

Onze kinderfysiotherapeuten kunnen een helpende hand bieden om ervoor te zorgen dat uw kind op zijn of haar manier zich spelenderwijs verder kan ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Per leeftijdscategorie kunnen er verschillende hulpvragen zijn. Er staat per leeftijdscategorie enkele redenen waarvoor je contact op zou kunnen nemen met onze kinderfysiotherapeuten.

Baby’s en dreumes (0-2 jaar)
Peuters (2-3 jaar)
Basisschool (4-12 jaar)
Jongeren (13-18 jaar)

Vergoeding
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Kinderen hebben 18 behandelingen uit de basisverzekering zonder eigen bijdrage. Indien u hierover vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. Neem contact op via info@fysiotherapie-ambacht.nl of 078-6817430.

Baby’s en Dreumes (0-2 jaar)

Als uw kind net geboren is gaat er letterlijk een wereld voor hem/haar openen. Ineens zit uw kind niet meer veilig in uw buik, maar moet hij/zij haar lichaam tegen de zwaartekracht in bewegen. Er komen geluiden en licht op hem/haar af. Uw kindje heeft gelijk een hoop te leren en ervaren. Door de grote veranderingen kunnen er in de eerste twee levensjaren zich problemen of zorgen presenteren. Bij deze zorgen en problemen ontstaan er vaak hulpvragen. Hieronder zijn enkele hulpvragen te vinden waarbij wij u kunnen helpen:

Te vroeg geboren (prematuur)
Asymmetrische zuigeling
Voorkeurshouding, afplatting hoofd (plagiocephalie)
Sterk of slap kind
Huilbaby
Motorische ontwikkelingsachterstand
Billenschuiver
Tenenloper
Neurologische klachten (bijv. spina bifida, cerebrale parese, plexus brachialis leasie)

Het kan zijn dat uw hulpvraag er niet bij staat, dit wilt niet zeggen dat wij u niet kunnen helpen. U kunt altijd contact met ons opnemen via info@fysiotherapie-ambacht.nl of 078-6817430.

De kinderfysiotherapeut behandeld deze leeftijd zoveel mogelijk aan huis, zodat uw kind in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven.


Peuters (2-3 jaar)

Op deze leeftijd heeft uw kind al heel wat geleerd. Uw kind wordt steeds zelfstandiger en het woordje “nee” of “dit wil ik zelf doen” komt steeds vaker om de hoek kijken. Hij/zij wilt steeds vaker naar buiten om te klimmen en te klauteren. Het lopen kan uw kind steeds langer volhouden. Hij/zij springt af en toe al een klein beetje en kan even op één been staan. Al deze vaardigheden vraagt veel van de coördinatie, evenwicht, kracht en het uithoudingsvermogen. Het kan zo zijn dat uw kind hier moeite mee heeft en dat u hierover vragen heeft of dat u merkt dat uw kind bepaalde vaardigheden niet onder de knie krijgt.
Hieronder staan wat hulpvragen die bij deze leeftijd naar voren kunnen komen.

Motorische ontwikkeling
Veelvuldige vallen
Tenenlopen
Afwijkende voetstand/ looppatroon
Neurologische problematiek
Orthopedische problematiek
Voorzichtig en terughoudend zijn met bewegen en zich moeilijk laten uitlokken
Lage of hoge spierspanning
Aangeboren afwijkingen
Ademhalingsproblematiek
Jeugdreuma
Pijn bij bewegen

Het kan zijn dat uw hulpvraag en niet bij staat dat wilt niet zeggen dat wij u niet kunnen helpen. U kunt altijd contact met ons opnemen via info@fysiotherapie-ambacht.nl of 078-6817430.

Basisschool leeftijd (4-12 jaar)

Uw kind heeft de leeftijd bereikt dat hij/zij naar school gaat. Naar school gaan is een grote verandering voor u, maar ook voor uw kind. Uw kind komt in een nieuwe omgeving waar u weinig deel van uitmaakt. Uw kind leert spelen met andere kinderen, maar gaat zich ook meer en meer meten met andere kinderen. De plaats die uw kind inneemt in de klas hangt van verschillende factoren af, maar de motoriek heeft daar een belangrijke rol in. ‘Wat kan ik’ is een belangrijke factor voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld van uw kind.

In deze leeftijd leert uw kind veel nieuwe vaardigheden tijdens de gymles. In de klas leert uw kind ook veel vaardigheden, zoals knutselen, blokjes bouwen en schrijven. Het kan zijn dat uw kind het lastig vindt om mee te komen tijdens de gymles. In de klas kunnen zich problemen voordoen met schrijven. Ook kan uw kind wat onhandiger zijn, of moeite hebben met stil zitten. Op hij/zij valt veel, verliest zijn evenwicht tijdens het lopen of komt niet mee met de andere kinderen uit zijn klas. Bij de bovenstaande problemen ontstaan er vaak hulpvragen. Hieronder zijn enkele hulpvragen te vinden waarbij wij u kunnen helpen.

Motorische ontwikkeling (fijne en grof motorische)
Schrijfproblemen
ADHD
DCD
Autisme
Veelvuldig vallen en/of struiken
Tenenlopen
Houdingsproblemen
Hoofdpijn
Sportblessures
Neurologische problemen.
Ademhalingsproblemen
Herstel na revalidatie

Het kan zijn dat uw hulpvraag er niet bij zit dat wilt niet zeggen dat wij u niet kunnen helpen. U kunt altijd contact met ons opnemen via info@fysiotherapie-ambacht.nl of 078-6817430.

Jongeren leeftijd (13-18 jaar)

Uw kind is in een leeftijd gekomen waarbij er zowel in zijn uiterlijk als lichamelijke een hoop veranderd. Hierbij kunnen verschillende klachten ontstaan, zoals hoofdpijnklachten, nek-, rug-, knie- en/ of enkelklachten. Door de groeispurt en/of het vele beeldschermgebruik kunnen er houding gerelateerde klachten ontstaan waarbij uw kind veel last ervaart in zijn dagelijks leven. Door alle veranderingen in het lichaam, is uw kind tijdens het sporten blessuregevoelig en kan uw kind soms wat onhandig overkomen. Als u een kind heeft met een ziekte of beperking kan hij of zij ervaren dat zijn/haar lichaam minder fit aan voelt. Bij de bovenstaande problemen ontstaan er vaak hulpvragen. Hieronder zijn enkele hulpvragen te vinden waarbij wij u kunnen helpen.

Indicaties/ hulpvragen waarbij wij u graag helpen:
Houdingsproblemen.
Afwijkende stand van voeten en benen
Hoofdpijnklachten
Nek en rugklachten
Sportblessures
Ademhalingsproblemen bijv. astma en of hyperventilatie.
Conditieverlies
Herstel na revalidatie
Neurologische problemen

Het kan zijn dat uw hulpvraag er niet bij zit dat wilt niet zeggen dat wij u niet kunnen helpen. U kunt altijd contact met ons opnemen via info@fysiotherapie-ambacht.nl of 078-6817430.

Als uw zoon of dochter bij de kinderfysiotherapeut komt zal de intake en lichamelijke onderzoek er ongeveer hetzelfde uitzien als bij de huisarts. Het resultaat van het gesprek en het onderzoek zal zowel met uw zoon/dochter als u als ouders worden besproken. Belangrijke voorwaarde voor de therapie is, is dat uw zoon of dochter achter de behandeling staat. Uw zoon of dochter krijgt thuisoefeningen mee om aan zijn of haar gezondheidsprobleem te gaan werken.

Dit is de single-specialisatie_post.php page