COVID-19 Herstelzorg

Algemeen

Covid-19 herstelzorg is voor iedereen die na een Covid infectie restklachten als benauwdheid, een verminderde conditie of vermoeidheid blijft ervaren. Samen met ons kunt u werken aan uw herstel. Om aanspraak te maken op deze zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Tot uiterlijk 6 maanden na besmetting kunt u een verwijzing vragen van uw huisarts of specialist. COVID-19 herstelzorg is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, zorgverzekeraars en fysiotherapeuten. Wij zijn aangesloten bij het COVID-19 netwerk en staan nauw in overleg met huisartsen en specialisten.

Waarmee kan de fysiotherapeut helpen?

De fysiotherapeut kan u onder andere helpen met het verbeteren van uw conditie, het verminderen van kortademigheid, vergroten van spierkracht, het verbeteren van balans en coördinatie, het verminderen van stress en bijvoorbeeld het vergroten van uw vertrouwen.

Het programma

Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist kunt u zich aanmelden bij ons voor het starten van het herstelprogramma. De therapeut neemt bij de eerste afspraak een intake af waarna het behandelprogramma zal worden samengesteld. Gedurende een periode van 6 maanden krijgt u maximaal 50 behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering* zodat u optimaal kunt werken aan het herstel.

*Let er wel op dat bij de vergoeding vanuit de basisverzekering, eerst uw eigen risico zal worden aangesproken.

Bij welke therapeuten kan ik terecht?

Voor Covidrevalidatie kunt u terecht bij Marloes de Roon, Bonita de Ruiter en Tom Zonnevijlle.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Dit is de home template

whatsapp