Dry needling

Algemeen

Dry needling is een behandelmethode die toegepast wordt door onder andere de algemeen fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren; zogenoemde triggerpoints.

Triggerpoints

Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier die naast lokale drukpijn ook vaak doorstralende pijn kan veroorzaken. De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen omdat ze de oorzaak van uw klachten kunnen zijn. Triggerpoints kunnen zich uiten in pijn/stijfheid van een spier, bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten, verminderde kracht in de spieren, pijnontwijkend gedrag, tintelingen in arm/been en hoofdpijn of duizeligheid.

Triggerpoints kunnen erg vervelend aanvoelen en kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een plotse verkeerde beweging, het langdurig aannemen van een verkeerde houding, langdurig weinig bewegen door bijvoorbeeld gips, psychologische factoren als stress of depressie, slappe ligamenten in enkels of knieën of door voetafwijkingen.

Behandeling

De behandeling richt zich op het uitschakelen van de triggerpoints. Door gericht te werk te gaan raken de spieren ontspannen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om meerdere triggerpoints aan te prikken om de klachten te verminderen. Deze manier van behandelen zal indien gewenst en indien nodig onderdeel uitmaken van een behandeling fysiotherapie. De therapeut heeft een cursus gevolgd om deze methode toe te mogen passen. Let op: Dry needling is geen behandeling op zich maar is een manier van behandelen die kan worden toegepast.

Sportfysiotherapie

Algemeen

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of al ruimere tijd sport. De sportfysiotherapeut heeft als doel het herstellen van functies, het voorkomen van (sportgerelateerde) klachten en de verbetering van (sport)prestaties. Bij de sportfysiotherapeut komen top en recreatieve sporters die na ziekte, operatie of blessure weer willen sporten. Ook als er tijdens het sporten klachten zijn bent u bij de sportfysiotherapeut aan het goede adres. Naast behandeling op de behandelbank is de sportfysiotherapeut gespecialiseerd in het sport specifiek trainen en wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van blessures.

Veldrevalidatie

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Oedeemtherapie

Algemeen

Bij oedeemfysiotherapie of lymfedrainage wordt door middel van zachte massage het lymfestelsel gestimuleerd om te veel aan vocht af te voeren.

Lymfe/oedeem is een ophoping van vocht of vet in het lichaam. Het lichaamsdeel waar de ophoping zit kan pijnlijk, zwaar, tintelend of gespannen aanvoelen waardoor u beperkt wordt in dagelijkse activiteiten. De oedeemtherapeut heeft diverse methodes om deze ophoping weg te krijgen en u de bewegingsvrijheid terug te geven.

Lymfoedeem

Als de lymfevaten plaatselijk niet in staat zijn het lymfevocht af te voeren ontstaan er vochtophopingen die lymfoedeem worden genoemd. Lymfoedeem heeft voornamelijk een medische oorzaak maar kan ook een aangeboren afwijkingen in het lymfesysteem zijn.

Vaak komt lymfoedeem voor na het ondergaan van een operatie, bestralingen, plastische chirurgie, spataderen, een tumor, trauma of infectie. Deze oorzaken triggeren een verstoring van de aan- en afvoer van het vocht naar dat lichaamsdeel waardoor ophopingen van vocht en eiwitten ontstaan.

Lipoedeem

Wanneer een ophoping uit vetweefsel bestaat kan dit gaan om lipoedeem. Deze vetophopingen zijn symetrisch en komen vaker voor bij vrouwen.

Mogelijke behandelingen

 • Manuele lymfedrainage
 • Lymfetaping
 • Aanmeten steunkousen
 • Compressietherapie (zwachtelen)
 • Oefentherapie

De effecten van oedeemtherapie

Wat we met onze behandelingen willen bereiken is zelfmanagement. Een juiste omgang met oedeem is bepalend voor het beloop ervan. De patiënt speelt daarom een essentiële rol in de behandeling.

Belangrijke positieve effecten van de therapie zijn bijvoorbeeld: 

 • Vermindering van de omvang van oedeem 
 • Pijnvermindering door spanningsafname van oedeem
 • Functieverbetering van de spieren en gewrichten
 • Afname van de infectiekans

Contact

Wanneer u vragen heeft of wanneer u bent doorverwezen voor oedeemtherapie of lymfedrainage kunt u een afspraak inplannen bij onze oedeemtherapeute. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Oncologie Fysiotherapie

Algemeen

De oncologie fysiotherapeut is er voor iedereen die een oncologisch traject ingaat of net heeft doorlopen. Zij kan ondersteuning bieden bij vermoeidheid, pijn en bewegingsbeperkingen.

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

Voor elke fase is er behandeling

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

 • De curatieve fase (de herstelfase)
  De therapeut kan helpen bij het terugkrijgen van verloren of verminderde vaardigheden.
 • De palliatieve fase
  In deze fase werken patient en therapeut samen aan het behoud van wat er nog kan.
 • De terminale fase 
  De therapeut begeleidt de patient bij het feit dat hij/zij steeds minder kan.

Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Bewegen bij kanker

Soms houden mensen, die behandeld zijn tegen kanker, restverschijnselen over. Denk hierbij aan vermoeidheid. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren van kanker verminderen.

Mensen die voldoende bewegen voelen zich bovendien fitter en vrolijker. Een half uurtje per dag bewegen maakt al veel verschil.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Geriatrie fysiotherapie

Algemeen

De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen met meervoudige, complexe gezondheidsproblemen en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Zij helpt ook ouderen die bijvoorbeeld door een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De ouderen doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De geriatriefysiotherapeut komt ook vaak aan huis om ouderen in hun eigen omgeving te adviseren en te ondersteunen.

Waar de geriatriefysiotherapeut bij kan helpen

 • Balansproblemen
 • Valangst en/of regelmatig vallen en daardoor beperkt zijn in beweging
 • Verminderde lichamelijke conditie en moeite met transfers
 • Revalidatie na ziekenhuisopname
 • Verminderde spierkracht en pijnklachten
 • Problemen met huishoudelijke taken en activiteiten
 • Meervoudige gezondheidsproblemen of complexe aandoeningen

Netwerk & samenwerking

Onze geriatriefysiotherapeut is aangesloten bij het ParkinsonNet waarbij haar kennis en kunde up-to-date blijft door regelmatige scholing en bijeenkomsten.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Manuele therapie

Algemeen

De Manueel therapeut is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling bij klachten aan de wervelkolom en aan de gewrichten van armen en benen. Het bevorderen van bewegingsvrijheid, de afname van pijn en het verbeteren van de houding staat voorop in de behandeling.

Met welke klachten kunt u onder meer terecht

 • Hoofd-, nek- en schouderklachten (als dan niet met uitstraling naar de armen)
 • Hoge rugklachten met pijn op de borst of ribben
 • Heupklachten
 • Lage rugklachten (al dan niet met uitstraling naar de benen)
 • Duizeligheid die opgewekt wordt door het bewegen van de nek
 • Kaakklachten (al dan niet in combinatie met nekklachten)

Netwerk

Onze manueel therapeuten zijn aangesloten bij het SchouderNetwerk Rotterdam Drechtsteden. Dit betekent dat zij specifieke kennis hebben omtrent het schoudergewricht en deze kennis up-to-date houden door middel van verplichte cursussen en literatuur. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van uw schouderklacht optimaal verloopt.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Algemene Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Het lichaam bestaat voor een groot deel uit spieren, botten, gewrichten en zenuwen die bij letsel, ziekte of bijvoorbeeld bij overbelasting de beweging kunnen beperken. De fysiotherapeut kan middels behandeling, adviezen en begeleiding ervoor zorgen dat de klacht afneemt en de kwaliteit van bewegen bevorden.

Binnen de fysiotherapie zijn er verschillende specialisaties die het behandelen van specifieke klachten of doelgroepen bevorderen. Fysiotherapie Ambacht biedt naast algemene fysiotherapie ook manuele therapie, sportfysiotherapie, oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie en nog veel meer aan. Elke vorm van specialisatie heeft zijn eigen aandachtsgebied. Meer hierover is te lezen onder de verschillende specialisaties.

Behandelvormen

De fysiotherapeut beschikt over verschillende behandelvormen die de behandeling van de klacht ten goede kunnen komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Oefentherapie
 • Dry Needling
 • Medical Taping
 • Cupping

Eerste afspraak

Wanneer u voor een eerste afspraak langskomt reserveren wij in de meeste gevallen een dubbele tijd voor u. Zo bespreken wij eerst uw klacht en wordt er een dossier aangelegd. Na de intake volgt een lichamelijk onderzoek en in de meeste gevallen volgt hierna een eerste behandeling. Samen met uw therapeut bespreekt u de behandelmethode en het behandelplan.

Medical Taping

Medical Taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteund het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

Alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Ambacht beschikken over de kennis en kunde om deze technieken toe te passen.

Kinderfysiotherapie

Welkom

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en zo nodig kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motorische vaardigheden. Meestal gaat dat goed en ongemerkt. Soms gaat de ontwikkeling anders of langzamer. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De zintuigen werken anders;
 • Er is sprake van een ziekte of afwijking;
 • Er zijn problemen met de houding- en/of het bewegingsapparaat.

Bij sommige kinderen duurt het iets langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben meer stimulatie en oefeningen nodig of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Er wordt rekening gehouden met dat elk kind een andere benaderingswijze heeft. Daarom wordt de benadering aangepast op het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Bij het hele proces worden ouders/verzorgers en zo nodig ook leerkrachten betrokken.

Waarmee kan ik terecht bij de kinderfysiotherapeut?

Enkele algemene indicaties:

 • Achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Moeite met aanleren van motorische vaardigheden zoals fietsen, aan- en uitkleden, zwemmen, klimmen en klauteren
 • Lage of hoge spierspanning
 • Hypermobiliteit
 • Aangeboren afwijkingen
 • Verstandelijke beperking
 • Zintuigelijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Orthopedische aandoeningen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Sportblessures
 • Fracturen (botbreuk)
 • Houdingsgerelateerde klachten
 • Schrijfproblematiek
 • Pijn

Meer informatie?

U kunt terecht op onze kinderfysiotherapie website voor meer informatie en voor het maken van een afspraak.

Zwangerschapsmassage


Je bent zwanger. De baby in je buik groeit en door het toenemende gewicht en je veranderde houding wordt er ook wat van je spieren gevraagd. Tijdens de zwangerschap kan je lichaam best wat aandacht gebruiken. Wat is heerlijker dan uitgebreid te kunnen ontspannen als je zwanger bent?

De zwangerschapsmassage is er op gericht dat het goed ontspannen aanvoelt.
Deze massage kan lichamelijke klachten verlichten, maar ook geestelijke en emotionele spanningen die de zwangere vrouw ervaart verminderen.

Dit kan onzekerheid, spanningen en angst voor bijvoorbeeld de bevalling wegnemen.
Het lichaam herstelt sneller na de ontspannende massage. Je kunt kiezen voor een complete massage of een gedeeltelijke massage. Ook kun je kiezen voor alleen de lichaamsdelen die het meest aandacht vragen, zoals de onderrug of benen.

De voordelen

De massage zorgt voor een betere doorbloeding, waardoor eventuele kramp en spierspanning verdwijnen. Het verbetert de bloedcirculatie, waardoor afvalstoffen sneller het lichaam verlaten. De ontspanning die je zelf ervaart, werkt nog lang na en is weldadig zowel voor jou als voor je baby. De behandeling bestaat uit een zachte massage afgestemd op jou en je baby.
Tijdens de massage lig je op een massagebank, op de zij of op de rug, ondersteund door kussens. Zeker in de laatste weken van je zwangerschap merk je de prettige effecten van deze massage. Ook is het mogelijk om deze massage op een stoel te geven.

Wanneer?

Aanbevolen wordt om na de eerste 3 maanden van de zwangerschap te starten met een zwangerschapmassage.  De massages worden bij Fysiotherapie Ambacht gegeven  door
Thea Paulussen – van Gool ,  Massagetherapeut en Docent Shantala Baby Massage.

Voor een afspraak kun je bellen naar:
Thea Paulussen – van Gool
06- 41192857
Email: theapaulussen@gmail.com

Baby Massage

 “Cursus Shantala Babymassage bevordert rust en contact met uw baby”

Neem contact op met Thea Paulussen voor huidige informatie omtrent de cursus baby massage in tijden van Corona.

Deze cursus wordt georganiseerd door Thea Paulussen, vakdocent Shantala Babymassage.
Ouders met baby’s vanaf 10 weken t/m 9 maanden zijn van harte welkom.
Er is mogelijkheid om in groepsverband of individueel lessen te volgen.

Het gaat in de cursus niet alleen om het aanleren van massage. In feite leert de cursus het contact met de baby verbeteren. Het gevoel van geborgenheid wordt versterkt. Rust en ontspanning bij de baby en tussen ouder en kind worden bevorderd.

De baby kan er vaak beter van gaan slapen en ook op het huilgedrag kan de cursus een gunstige invloed hebben. Bovendien is de massage goed voor de ontwikkeling van de tastzin van het kindje. Deelnemers ervaren het contact met andere ouders vaak als prettig omdat er een uitwisseling van ervaringen kan zijn. 

Veel gehoorde reacties van de ouders, na de cursus:

“Ik zat in een veel te hoge versnelling waardoor ik eigenlijk niet zag wat de baby met zijn/haar lichaamstaal wilde vertellen”

Het was heel ontspannend. Voor mijzelf en voor de baby. Door de cursus heb ik ervaren hoe belangrijk het is om  regelmatig tijd en ruimte te nemen voor jezelf en de kleine. De massage is daarbij een prima middel”

“Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen, en weet nu het verschil tussen aanraken en echt voelen”

Til technieken en het dragen van de baby op haptonomische wijze, de taal van de handjes en ogen, plus nog veel praktische tips worden tijdens 5 zaterdagochtenden Shantala babymassage behandeld. In overleg is op locatie en andere tijden mogelijk.

Waar en wanneer

De 5 wekelijkse cursus staat onder leiding van een speciaal geschoolde vakdocent Shantala massage en vindt plaats op zaterdagmorgen van 10.00 -11.30 uur, op de locatie van Fysiotherapie Ambacht, Avelingen 3, 3343 AE , Hendrik Ido Ambacht.

Tarief cursusgeld is €85,00 euro incl. lesmateriaal en certificaat.
Deelname is alleen mogelijk na aanmelding. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met docent Thea Paulussen  tel:  06 41192857 of per e-mail: theapaulussen@gmail.com

Aangeloten bij de Vakgroep Shantala Docenten.

Voetbal- en sportblessures


SAMENWERKING MET VOETBALCLUB IFC.

verzorgersfotoMet ingang van augustus 2013 is Friso Paulussen toegevoegd aan de medische staf van IFC1 en is hij de clubfysiotherapeut van de Ambachtse voetbalclub IFC.
Iedere woensdagavond houdt hij spreekuur op de club speciaal voor het 1ste elftal. Het doel is om de spelers van deze zondag amateur zo fit en blessurevrij mogelijk te houden.
Daarnaast kan ieder lid van IFC met sportblessures snel en vakkundig terecht op de praktijk. We streven ernaar om binnen 48 uur na aanmelding een afspraak op de praktijk te hebben zodat in ieder geval een diagnose gesteld kan worden en indien noodzakelijk direct behandeld kan worden.

Naast voetbalblessures heeft Friso Paulussen veel ervaring met hardloop- en tennisblessures. Hij werkt ieder jaar als fysiotherapeut binnen het medische team Coolsingel tijdens de Rotterdam Marathon

voetbal_bord

Dit is de index.php page

whatsapp