Algemene Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Het lichaam bestaat voor een groot deel uit spieren, botten, gewrichten en zenuwen die bij letsel, ziekte of bijvoorbeeld bij overbelasting de beweging kunnen beperken. De fysiotherapeut kan middels behandeling, adviezen en begeleiding ervoor zorgen dat de klacht afneemt en de kwaliteit van bewegen bevorden.

Binnen de fysiotherapie zijn er verschillende specialisaties die het behandelen van specifieke klachten of doelgroepen bevorderen. Fysiotherapie Ambacht biedt naast algemene fysiotherapie ook manuele therapie, sportfysiotherapie, oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie en nog veel meer aan. Elke vorm van specialisatie heeft zijn eigen aandachtsgebied. Meer hierover is te lezen onder de verschillende specialisaties.

Behandelvormen

De fysiotherapeut beschikt over verschillende behandelvormen die de behandeling van de klacht ten goede kunnen komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Oefentherapie
 • Dry Needling
 • Medical Taping
 • Cupping

Eerste afspraak

Wanneer u voor een eerste afspraak langskomt reserveren wij in de meeste gevallen een dubbele tijd voor u. Zo bespreken wij eerst uw klacht en wordt er een dossier aangelegd. Na de intake volgt een lichamelijk onderzoek en in de meeste gevallen volgt hierna een eerste behandeling. Samen met uw therapeut bespreekt u de behandelmethode en het behandelplan.

Manuele therapie

Algemeen

De Manueel therapeut is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling bij klachten aan de wervelkolom en aan de gewrichten van armen en benen. Het bevorderen van bewegingsvrijheid, de afname van pijn en het verbeteren van de houding staat voorop in de behandeling.

Met welke klachten kunt u onder meer terecht

 • Hoofd-, nek- en schouderklachten (als dan niet met uitstraling naar de armen)
 • Hoge rugklachten met pijn op de borst of ribben
 • Heupklachten
 • Lage rugklachten (al dan niet met uitstraling naar de benen)
 • Duizeligheid die opgewekt wordt door het bewegen van de nek
 • Kaakklachten (al dan niet in combinatie met nekklachten)

De Manueel therapeut past manuele handelingen toe ter bevordering van de beweeglijkheid; dit is niet uitsluitend een massage. Indien nodig kan massage worden toegepast bij het ruimte bieden aan weefsel, spieren of pezen maar is nooit het doel op zich.

Netwerk

Onze manueel therapeuten zijn aangesloten bij het SchouderNetwerk Rotterdam Drechtsteden. Dit betekent dat zij specifieke kennis hebben omtrent het schoudergewricht en deze kennis up-to-date houden door middel van verplichte cursussen en literatuur. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van uw schouderklacht optimaal verloopt.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Sportfysiotherapie

Algemeen

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of al ruimere tijd sport. De sportfysiotherapeut heeft als doel het herstellen van functies, het voorkomen van (sportgerelateerde) klachten en de verbetering van (sport)prestaties. Bij de sportfysiotherapeut komen top en recreatieve sporters die na ziekte, operatie of blessure weer willen sporten. Ook als er tijdens het sporten klachten zijn bent u bij de sportfysiotherapeut aan het goede adres. Naast behandeling op de behandelbank is de sportfysiotherapeut gespecialiseerd in het sport specifiek trainen en wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van blessures.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Oncologie Fysiotherapie

Algemeen

De oncologie fysiotherapeut is er voor iedereen die een oncologisch traject ingaat of net heeft doorlopen. Zij kan ondersteuning bieden bij vermoeidheid, pijn en bewegingsbeperkingen.

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

Voor elke fase is er behandeling

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

 • De curatieve fase (de herstelfase)
  De therapeut kan helpen bij het terugkrijgen van verloren of verminderde vaardigheden.
 • De palliatieve fase
  In deze fase werken patient en therapeut samen aan het behoud van wat er nog kan.
 • De terminale fase 
  De therapeut begeleidt de patient bij het feit dat hij/zij steeds minder kan.

Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Bewegen bij kanker

Soms houden mensen, die behandeld zijn tegen kanker, restverschijnselen over. Denk hierbij aan vermoeidheid. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren van kanker verminderen.

Mensen die voldoende bewegen voelen zich bovendien fitter en vrolijker. Een half uurtje per dag bewegen maakt al veel verschil.

Een afspraak maken

Op dit moment is onze collega Josien met verlof.

Oedeemtherapie

Algemeen

Bij oedeemfysiotherapie of lymfedrainage wordt door middel van zachte massage het lymfestelsel gestimuleerd om te veel aan vocht af te voeren.

Lymfe/oedeem is een ophoping van vocht of vet in het lichaam. Het lichaamsdeel waar de ophoping zit kan pijnlijk, zwaar, tintelend of gespannen aanvoelen waardoor u beperkt wordt in dagelijkse activiteiten. De oedeemtherapeut heeft diverse methodes om deze ophoping weg te krijgen en u de bewegingsvrijheid terug te geven.

Lymfoedeem

Als de lymfevaten plaatselijk niet in staat zijn het lymfevocht af te voeren ontstaan er vochtophopingen die lymfoedeem worden genoemd. Lymfoedeem heeft voornamelijk een medische oorzaak maar kan ook een aangeboren afwijkingen in het lymfesysteem zijn.

Vaak komt lymfoedeem voor na het ondergaan van een operatie, bestralingen, plastische chirurgie, spataderen, een tumor, trauma of infectie. Deze oorzaken triggeren een verstoring van de aan- en afvoer van het vocht naar dat lichaamsdeel waardoor ophopingen van vocht en eiwitten ontstaan.

Lipoedeem

Wanneer een ophoping uit vetweefsel bestaat kan dit gaan om lipoedeem. Deze vetophopingen zijn symetrisch en komen vaker voor bij vrouwen.

Mogelijke behandelingen

 • Manuele lymfedrainage
 • Lymfetaping
 • Aanmeten steunkousen
 • Compressietherapie (zwachtelen)
 • Oefentherapie

De effecten van oedeemtherapie

Wat we met onze behandelingen willen bereiken is zelfmanagement. Een juiste omgang met oedeem is bepalend voor het beloop ervan. De patiënt speelt daarom een essentiële rol in de behandeling.

Belangrijke positieve effecten van de therapie zijn bijvoorbeeld: 

 • Vermindering van de omvang van oedeem 
 • Pijnvermindering door spanningsafname van oedeem
 • Functieverbetering van de spieren en gewrichten
 • Afname van de infectiekans

Contact

Onze collega Josien is momenteel niet aanwezig in verband met verlof.

Geriatrie fysiotherapie

Algemeen

De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen met meervoudige, complexe gezondheidsproblemen en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Zij helpt ook ouderen die bijvoorbeeld door een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De ouderen doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De geriatriefysiotherapeut komt ook vaak aan huis om ouderen in hun eigen omgeving te adviseren en te ondersteunen.

Waar de geriatriefysiotherapeut bij kan helpen

 • Balansproblemen
 • Valangst en/of regelmatig vallen en daardoor beperkt zijn in beweging
 • Verminderde lichamelijke conditie en moeite met transfers
 • Revalidatie na ziekenhuisopname
 • Verminderde spierkracht en pijnklachten
 • Problemen met huishoudelijke taken en activiteiten
 • Meervoudige gezondheidsproblemen of complexe aandoeningen

Netwerk & samenwerking

Onze geriatriefysiotherapeut is aangesloten bij het ParkinsonNet waarbij haar kennis en kunde up-to-date blijft door regelmatige scholing en bijeenkomsten.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Kinderfysiotherapie

Algemeen

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en zo nodig kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motorische vaardigheden. Meestal gaat dat goed en ongemerkt. Soms gaat de ontwikkeling anders of langzamer. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De zintuigen werken anders;
 • Er is sprake van een ziekte of afwijking;
 • Er zijn problemen met de houding- en/of het bewegingsapparaat.

Bij sommige kinderen duurt het iets langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben meer stimulatie en oefeningen nodig of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Er wordt rekening gehouden met dat elk kind een andere benaderingswijze heeft. Daarom wordt de benadering aangepast op het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Bij het hele proces worden ouders/verzorgers en zo nodig ook leerkrachten betrokken.

Waarmee kan ik terecht bij de kinderfysiotherapeut?

Enkele algemene indicaties:

 • Achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Moeite met aanleren van motorische vaardigheden zoals fietsen, aan- en uitkleden, zwemmen, klimmen en klauteren
 • Lage of hoge spierspanning
 • Hypermobiliteit
 • Aangeboren afwijkingen
 • Verstandelijke beperking
 • Zintuigelijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Orthopedische aandoeningen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Sportblessures
 • Fracturen (botbreuk)
 • Houdingsgerelateerde klachten
 • Schrijfproblematiek
 • Pijn

Meer informatie?

U kunt terecht op onze kinderfysiotherapie website voor meer informatie en voor het maken van een afspraak.

Bekkenfysiotherapie

Profundum Instituut

Wij werken samen met het bekkeninstituut Profundum in Dordrecht. Bekkenfysiotherapeut Merel Hilgersom is op donderdag bij ons in de praktijk aanwezig en bekken- en kinderbekkenfysiotherapeut Arianne Niewenhuis is eens per maand bij ons in het Kindcentrum aanwezig. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Profundum.

Waarmee kan ik terecht bij de bekkenfysiotherapeut?

 • moeite met ophouden van urine, ontlasting of windjes (incontinentie)
 • heel vaak plassen, ook ’s nachts
 • blaasontstekingen, chronische prostaatonstekingen
 • moeite met ontlasten (obstipatie)
 • moeite met leegplassen
 • stuitpijn
 • verzakkingsklachten zoals het zien en/of voelen van een balletje in de vagina
 • (chronische) pijn in de onderbuik, de anus of vagina
 • prostaatpijn
 • seksuele problemen, zoals bv pijn bij het vrijen of erectiestoornissen
 • bekkenpijn en lage rugklachten
 • bekkenpijn en lage rugklachten tijdens of na de zwangerschap
 • begeleiding rondom operatief ingrijpen in de buik en geslachtsorganen

Het bekken en onderbuikgebied is ingewikkeld. Dat geldt niet alleen voor vrouwen. Ook mannen kunnen problemen hebben die te maken hebben met de bekkenbodemspieren.

Dry needling

Algemeen

Dry needling is een behandelmethode die toegepast wordt door onder andere de algemeen fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren; zogenoemde triggerpoints.

Triggerpoints

Een triggerpoint is een ‘knoop’ in een spier die naast lokale drukpijn ook vaak doorstralende pijn kan veroorzaken. De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen omdat ze de oorzaak van uw klachten kunnen zijn. Triggerpoints kunnen zich uiten in pijn/stijfheid van een spier, bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten, verminderde kracht in de spieren, pijnontwijkend gedrag, tintelingen in arm/been en hoofdpijn of duizeligheid.

Triggerpoints kunnen erg vervelend aanvoelen en kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een plotse verkeerde beweging, het langdurig aannemen van een verkeerde houding, langdurig weinig bewegen door bijvoorbeeld gips, psychologische factoren als stress of depressie, slappe ligamenten in enkels of knieën of door voetafwijkingen.

Bekijk onderstaand filmpje over Triggerpoints

Behandeling

De behandeling richt zich op het uitschakelen van de triggerpoints. Door gericht te werk te gaan raken de spieren ontspannen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om meerdere triggerpoints aan te prikken om de klachten te verminderen. Deze manier van behandelen zal indien gewenst en indien nodig onderdeel uitmaken van een behandeling fysiotherapie. De therapeut heeft een cursus gevolgd om deze methode toe te mogen passen. Let op: Dry needling is geen behandeling op zich maar is een manier van behandelen die kan worden toegepast.

Medical Taping

Algemeen

Medical Taping is een behandelmethode die door de fysiotherapeut kan worden toegepast om spieren en gewrichten te ondersteunen.

Toepassing

Per klacht verschilt de manier waarop de tape zal worden toegepast. Onze fysiotherapeuten onderzoeken de klacht en aan de hand daarvan bepalen zij of het nuttig is om medical taping te gaan toepassen. Wanneer het om een plek gaat waar u zelf goed bij kunt, zal de therapeut instructies geven hoe u eventueel zelf de tape kunt aanleggen. Let op: Medical taping is geen behandeling op zich maar is een manier van behandelen die kan worden toegepast wanneer dit nuttig is.

Bij hooikoortsklachten produceren de slijmvliezen veel meer slijm. Een aantal kenmerkende hooikoorts symptomen zijn: 

 • Loopneus of verstopte neus 
 • Jeukende of tranende ogen 
 • Niesbuien 
 • Hoesten 
 • Benauwdheid 
 • Koortsig gevoel 

Wij maken gebruik van Medical tape. Deze tape is rekbaar en wanneer het is aangebracht tilt het de huid een klein beetje op. Hierdoor wordt de druk verlaagd, het ruggenmerg geprikkeld en de bloedcirculatie verbeterd. De longen spelen een belangrijke rol bij hooikoortsklachten. De tape heeft een kalmerende werking omdat de tape via het zenuwstelsel de ademhalingsspieren en de longen beïnvloedt. Hierdoor zullen de allergische reacties van de ogen, neusvliezen en longen verminderen. De hooikoorts tape wordt meestal aangebracht op de rug, maar in sommige gevallen kan ook de borst getapet worden. Goed om te weten is dat de tape goed blijft zitten tijdens het douchen en zwemmen. 84% van de hooikoortspatiënten ervaart minder klachten door hooikoorts tape.

Na een eerste keer tapen verminderen de hooikoortsklachten al aanzienlijk. Door een tweede keer te laten tapen nemen de klachten nog verder af. Bij mensen die zware klachten ervaren is het mogelijk om de tape voor een derde keer aan te brengen zodat er een nog beter effect wordt bereikt. Wij adviseren om de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week nieuwe tape aan te brengen.

Hooikoorts tapen is onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de behandeling door de verzekeraar vergoed.

Dit is de index.php page

whatsapp