Revalidatie en hersteltherapie

Schouderklachten

Rugklachten

Nekklachten

Bikefit

Fysiotherapie Ambacht heeft haar expertise uitgebreid richting de fietswereld. De combinatie van Fysiotherapie en Bikefit is een hele mooie samenstelling waarbij kundig gekeken wordt naar de lichamelijke houding en de krachtverdeling op de fiets. Anders gezegd; Bikefit Ambacht biedt een mogelijkheid om in een zo optimaal mogelijke houding heerlijk te kunnen fietsen zonder lichamelijke klachten.

Wij bieden twee soorten Bikefit sessies aan, één waarbij u met uw huidige racefiets of mountainbike bij ons langskomt of één waarbij u toe bent aan een nieuwe fiets en wij samen op zoek gaan naar de meest geschikte fiets voor uw lichaam en uw doelen. In de sessies wordt lichamelijk onderzoek gedaan en worden verschillende metingen uitgevoerd om de fiets zo goed mogelijk naar uw lichaam te kunnen afstellen. Het voordeel hiervan is dat u voortaan lange stukken kunt fietsen zonder lichamelijk last te krijgen door een verkeerde houding of positie op de fiets.

Klik hier voor meer informatie over onze Bikefitpakketten.

Knieklachten

Enkelklachten

Heupklachten

COVID-19 Herstelzorg

Algemeen

Covid-19 herstelzorg is voor iedereen die na een Covid infectie restklachten als benauwdheid, een verminderde conditie of vermoeidheid blijft ervaren. Samen met ons kunt u werken aan uw herstel. Om aanspraak te maken op deze zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Tot uiterlijk 6 maanden na besmetting kunt u een verwijzing vragen van uw huisarts of specialist. COVID-19 herstelzorg is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, zorgverzekeraars en fysiotherapeuten. Wij zijn aangesloten bij het COVID-19 netwerk en staan nauw in overleg met huisartsen en specialisten.

Waarmee kan de fysiotherapeut helpen?

De fysiotherapeut kan u onder andere helpen met het verbeteren van uw conditie, het verminderen van kortademigheid, vergroten van spierkracht, het verbeteren van balans en coördinatie, het verminderen van stress en bijvoorbeeld het vergroten van uw vertrouwen.

Het programma

Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist kunt u zich aanmelden bij ons voor het starten van het herstelprogramma. De therapeut neemt bij de eerste afspraak een intake af waarna het behandelprogramma zal worden samengesteld. Gedurende een periode van 6 maanden krijgt u maximaal 50 behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering* zodat u optimaal kunt werken aan het herstel.

*Let er wel op dat bij de vergoeding vanuit de basisverzekering, eerst uw eigen risico zal worden aangesproken.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Houding

Wij zijn netwerkpartner van LIJV. LIJV traint en coacht medewerkers om hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid te vergroten, op individueel- en teamniveau. Dit doen ze voor bedrijven en diverse grote (zorg)verzekeraars. Onze praktijk verzorgt in samenwerking met LIJV, bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie binnen Bedrijfszorg voor o.a. de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Rabobank.

Ga naar www.lijv.nl voor meer informatie.

Lees meer over:

Schrijfproblemen

Het belang van schrijven 

Schrijven is een manier om te communiceren en om je creatief te uiten. Daarom is schrijven belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Ondanks dat de maatschappij verandert en er hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de computer is uit onderzoek gebleken dat schrijven een vaardigheid is die belangrijk is voor het ondersteunen van het leren lezen. 

Het leren lezen en schrijven zijn aan elkaar gekoppeld. Het schrijvend leren van letters geeft een significant betere herkenning bij het lezen dan het typend leren van letters. Ook de spelling van eenvoudige woorden is significant beter door deze schrijvend te oefenen, dan door deze te oefenen met behulp van kaartjes of een computer. 

Motorische schrijfproblemen 

Schrijven is een ingewikkelde vaardigheid waarbij veel onderliggende processen een rol spelen. Schrijfproblemen kunnen daardoor door veel verschillende redenen ontstaan. De kinderfysiotherapeut richt zich op de motorische schrijfproblemen, waarbij een stoornis in de fijne motoriek het schrijfproces beïnvloed. 

Hulpvragen

  • Mijn kind schrijft slordig 
  • Mijn kind heeft moeite met bepaalde lettervormen 
  • Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen 
  • Het schrijftempo van mijn kind is laag 
  • Mijn kind houdt zijn pen op een vreemde manier vast 

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut? 

In groep 1 en 2 wordt een begin gemaakt met het aanleren van de schrijfvoorwaarden.  

Wanneer hier problemen bij optreden is het zinvol om een kinderfysiotherapeut in te schakelen die samen met de leerkracht de problemen goed in beeld brengt. Voordat het kind naar groep 3 gaat is het belangrijk dat de schrijfvoorwaarden voldoende zijn. 

In groep 3 gaat het kind letters en cijfers leren schrijven en in groep 4 komt het aan elkaar schrijven. Wanneer het kind hier zijn of haar handen vol aan heeft, kunnen de cognitieve prestaties hier onder leiden. Daarom worden vooral in deze fase kinderen met schrijfproblemen verwezen naar de kinderfysiotherapeut. 

In groep 5 t/m 8 wordt een beroep gedaan op het schrijftempo van het kind. Bij voldoende tijd kunnen de meeste kinderen vaak nog goed meekomen, maar in deze leeftijd gaat het werktempo omhoog en kunnen er alsnog kinderen uitvallen met schrijfproblemen. Je ziet dan naast een vertraagd schrijftempo ook een te snel schrijftempo en/of een slordig schrift. 

Wat doet de kinderfysiotherapeut? 

Onze kinderfysiotherapeut kan het kind helpen een leeftijdsadequate schrijfmotoriek te bereiken. We starten met een vraaggesprek waarin het kind kan aangeven waarbij hij/zij problemen ondervindt in de klas. De kinderfysiotherapeut zal verschillende testen gebruiken om meer inzicht te krijgen in het probleem. Of deze alleen bestaat uit een schrijfprobleem of dat dit gepaard gaat met problemen in de fijne motoriek. Daarnaast zullen we overleggen met de leerkracht zodat het kind optimaal kan worden geholpen. 

Zithouding

Het is een vaak gehoord probleem: jongeren met een slechte zithouding, slungelig lopen of hangen in plaats van rechtop staan.  

Dit heeft een oorzaak in het feit dat het lichaam in de puberteit grote veranderingen doormaakt. De puber groeit hard en de vorm van het lichaam verandert. De groei van de armen en benen gaat meestal sneller dan de groei van de romp. Omdat deze groei in een korte tijd gebeurt kan dit problemen geven met de coördinatie van bewegingen. Het bewegen gaat wat slordig en slungelig, dat kan een puber onzeker maken over zijn/haar lichaam en bewegingen. Die onzekerheid zie je terug in houding en gedrag. 

Daarnaast heeft ook de hormonale verandering veel invloed op het welbevinden. Jongeren gaan ineens anders tegen dingen aankijken en er anders over denken, ze zijn bezig zich los te maken van hun ouders, ze willen niet anders zijn dan anderen leeftijdsgenoten, kopiëren daarbij gedrag van anderen en dat gaat weleens gepaard met spanning. De ontstane spanning veroorzaakt vaker hoofdpijnklachten. 

Door huiswerk, heen en weer fietsen naar school, minder buitenspelen, nieuwe interesses en de uitbundige groei van het lichaam ben je als jongere moeilijker te motiveren voor beweging dan in de basisschooltijd. Bedenk echter dat je door meer bewegen en goed leren bewegen je beter voelt. Je leert je lichaam beter kennen waardoor je meer  zelfvertrouwen krijgt. 

Natuurlijk kunnen er ook andere oorzaken zijn. Het is daarom altijd goed om de klachten te bespreken met onze kinderfysiotherapeut. 

Dit is de index.php page

whatsapp