Centraal Neurologische Aandoeningen

Algemeen

Een Centraal Neurologische Aandoening (CNA) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Een neurologische aandoening kan zich uiten in verschillende ziekteverschijnselen. Dit is afhankelijk van de plaats waar het zenuwstelsel is beschadigd. Naast lichamelijke klachten kunnen er ook problemen aanwezig zijn op het gebied van denken, voelen en handelen. Centraal neurologische aandoening kunnen een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Handelingen die eerst vanzelfsprekend waren, zoals aankleden, boodschappen doen of huishoudelijke activiteiten, kosten meer moeite en energie of zijn soms niet meer mogelijk. Enkele aandoeningen die wij terugzien in onze praktijk:

Wat kan de fysiotherapeut doen?

Fysiotherapie bij centraal neurologische aandoeningen richt zich op de motorische veranderingen en de gevoelsveranderingen die het gevolg kunnen zijn van deze aandoening. Het doel van de fysiotherapeut in dit geval, is om verloren functies te herleren en functieverlies of -achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Hoofdpijn en duizeligheid

Algemeen

Hoofdpijn of duizeligheidsklachten kunnen erg vervelend zijn en verschillende oorzaken hebben. Wanneer de klachten frequent en hevig aanwezig zijn en u beperken in het dagelijks leven dan kan de manueel therapeut hulp bieden.

Mensen met hoofdpijn geven in 60-80% van de gevallen naast de hoofdpijn ook nekpijn aan. De nekpijn kan veroorzaakt worden door gespannenheid van de spieren, beperkingen van de gewrichten, maar ook door overgevoeligheid van het zenuwstelsel als gevolg van langdurige pijnklachten.

 • Spanningshoofdpijn
  Hierbij voelt het alsof er een strakke band om het hoofd geklemd is Dit gevoel kan van korte duur zijn of enkele dagen aanhouden. Licht en geluid kunnen de klachten verergeren.
 • Migraine
  Een heftig, bonzende hoofdpijn die vaak gepaard gaat met misselijkheid. Licht en geluid zijn vaak slecht te verdragen. Zitten of liggen zonder inspanning is vaak het prettigst.
 • Cervicogene hoofdpijn
  Dit is een eenzijdige, zeurende vorm van hoofdpijn welke ontstaat vanuit de nek en is houding- en bewegingsafhankelijk. De hoofdpijn kan in mate veranderen als gevolg van activiteiten van de nek. Deze vorm van hoofdpijn gaat in bijna alle gevallen samen met nekpijn en/of schouderpijn aan dezelfde zijde.
 • BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid)
  Dit is een vorm van draaiduizeligheid die kan optreden bij een plotselinge verandering van de stand van het hoofd. De kristallen in het evenwichtsoorgaan zijn verplaatst, hierdoor is het waarnemen van de bewegingen van het hoofd en de rest van het lichaam verstoort.
 • Duizeligheid ten gevolge van hyperventilatie
  De duizeligheid wordt meestal omschreven als een zweverig, licht gevoel in het hoofd, soms het gevoel flauw te vallen, het gevoel ´weg te zakken’. Er is in het algemeen géén sprake van draaiduizeligheid.

U kunt bij hoofdpijn en duizeligheidsklachten een afspraak maken bij onze manueel therapeuten.

Revalidatie en hersteltherapie

Schouderklachten

Algemeen

Schouderklachten kunnen een stekende of zeurende pijn in het schoudergebied geven. Daarnaast kunnen de klachten ervoor zorgen dat de beweeglijkheid vanuit de schouder afneemt en u beperkt wordt in dagelijkse activiteiten. De pijn kan uitstralen naar de schouderbladen, nek en rug, maar ook naar de armen, elleboog en zelfs de vingers.

Ontstaan van schouderklachten

De pijn in de schouder kan plotseling ontstaan of geleidelijk. Meestal is de oorzaak te vinden in een combinatie van factoren. De meest voorkomende oorzaken van schouderklachten kunnen zijn:

 • Overbelasting
 • Het maken van steeds dezelfde beweging
 • Spanning en stress op het werk of thuis
 • Een val of botsing
 • Slijtage
 • Slijmbeursontsteking of een peesontsteking
 • Frozen shoulder
 • Blessure

Wat kan de fysiotherapeut doen?

Bij het onderzoek wordt er gekeken naar de beweging van de schouder zelf, naar het functioneren van het schouderblad, schouderblad-sleutelbeen (AC-gewricht), sleutelbeen-borstbeen (SC-gewricht), naar de mobiliteit van de wervelkolom en eventuele dysbalans in het aanspannen van de spiergroep die zorgt voor de actieve stabiliteit van de schouder. Vanuit het onderzoek stelt de therapeut een behandelplan op. De behandeling bij schouderklachten bestaat vaak uit een combinatie van:

 • Oefeningen
 • Adviezen en voorlichting
 • Massage/spierrekkingen
 • Mobilisaties en manipulaties

SchouderNetwerk Rotterdam-Drechtsteden

Onze manueel therapeuten Menno en Friso zijn aangesloten bij het SchouderNetwerk Rotterdam Drechtsteden. Dit betekent dat zij specifieke kennis hebben omtrent het schoudergewricht en deze kennis up-to-date houden door middel van verplichte cursussen en literatuur. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van uw schouderklacht optimaal verloopt.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Rugklachten

Algemeen

Rugpijn en rugklachten kunnen zich uiten als pijn in de rug, uitstralende pijn in één of beide benen, zeurende pijn, stekende pijn, felle pijnscheuten, verkrampingen, stijfheid, zwakte, of scheefstand. De klachten kunnen voorkomen bij bepaalde houdingen en/of bewegingen en variëren van hinderlijk tot beperkend bij bepaalde activiteiten zoals werk of sport, tot zeer belemmerend in het dagelijks functioneren.

Oorzaken van rugklachten

Rugpijn kan verschillende oorzaken hebben Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van rugklachten:

 • Langdurig statische houding
 • Zwaar lichamelijk werk
 • Onvoldoende beweging
 • Overgewicht
 • Langdurige stress
 • Blessure

Wij zijn bekend met problemen van de wervelbewegingen, spierzwakte van belangrijk sturende rug- en buikspieren, stabiliteitsproblemen, maar ook zenuw-inklemmingen en hernia’s. Een goede diagnose is dan ook erg belangrijk om tot een goed behandelplan op maat te komen.

Wat kan de fysiotherapeut doen?

Tijdens de intake wordt onderzocht wat de oorzaak van de klachten is. De oorzaak van de pijn bepaalt welke behandeling of behandelswijze wordt toegepast. De behandeling van rugklachten kan onder andere bestaan uit manuele therapie met eventueel manipulaties, oefentherapie, medical taping, dry needling en opbouwtraining.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Nekklachten

Algemeen

Nekklachten uiten zich vaak in een zeurende pijn die voelbaar is aan één of beide kanten van de nek en soms bovenop de schouders. Soms kan het hoofd minder goed draaien; omkijken tijdens het autorijden is dan bijvoorbeeld lastig. Vanuit de nek kunnen ook hoofdpijn, uitstralende pijn naar de armen en tintelingen in de hand of vingers ontstaan.

Ontstaan van nekklachten

De oorzaak van nekklachten is niet altijd eenduidig en kan te maken hebben met stressfactoren (psychologische factoren), een verkeerde houding of bijvoorbeeld na een aanrijding of val. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Hoge werkdruk
 • Langdurig in dezelfde houding werken (overbelasting)
 • Langdurig statische of ongemakkelijke (werk)houding
 • Langdurig autorijden
 • Tochtige omgeving
 • Zwaar tillen
 • Blessure
 • Hoge mate van stress
 • Tegenstrijdige werkeisen
 • Symptomen van depressie
 • Mentale vermoeidheid aan het eind van de werkdag

Wat kan de fysiotherapeut doen?

De fysiotherapeut kan helpen in het losser maken van het spier- en bindweefsel en de manueel therapeut kan helpen de wervels en gewrichten beter te laten bewegen. Daarnaast geven zij houdingsadviezen en kan er getraind worden om de omliggende spieren sterken te maken.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Knieklachten

Algemeen

De knie is een complex gewricht. Het verbindt het bovenbeen met het onderbeen en moet kunnen buigen en draaien. Knieblessures kunnen dan ook op diverse plekken ontstaan. Zo kan een blessure aan de banden of pezen rond de knie voorkomen zoals een gescheurde kruisband maar ook overbelasting van de spieren rond de knie of van het kniegewricht zelf. Knieproblemen kunnen onder andere de volgende klachten geven:

 • Pijn aan de voorkant, zijkant of achterkant van de knie, soms met uitschieters richting de kuit of het bekken
 • Stijfheid of het niet goed kunnen bewegen van de knie (knie op slot)
 • De pijn kan in scheuten komen of is juist wat meer zeurend
 • Constante pijn in de knie of terugkerende pijn bij bepaalde activiteiten

Ontstaan van knieklachten

Knieklachten kunnen diverse oorzaken hebben maar veelvoorkomende aanleidingen voor knieklachten zijn onder andere:

 • Overbelasting
 • Te intensief sporten. Er kunnen dan bepaalde laesies ontstaan aan de bot-, kraakbeen-, spier- of peesstructuren;
 • Snelle groei. Kniepijn komt vaker voor bij pubers. Vooral meisjes zijn hier gevoelig voor, dat heeft ook te maken met een veranderende hormoonhuishouding.

Al deze factoren kunnen leiden tot bepaalde spanningen in of rond de knie waardoor er klachten ontstaan.

Wat kan de fysiotherapeut doen?

De fysiotherapeut kan helpen bij knieklachten. Er wordt gekeken naar de knie zelf en naar de omliggende gewrichten, zoals het heup-,  bekken- en voetgewricht. De werkwijze bestaat uit lokale behandelingen, zoals massages, kraken, rekken en het geven van bepaalde tips en/of oefeningen. Ook andere technieken, zoals dry needling of medical taping kunnen worden ingezet bij de conservatieve behandeling van knieklachten.

VKB-Netwerk

Milou en Bonita zijn beide aangesloten bij het Voorste KruisBand netwerk en hebben door middel van extra scholing ruime kennis en interesse in de knie.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Enkelklachten

Algemeen

Enkelklachten kunnen ervoor zorgen dat er moeilijk druk uitgeoefend kan worden op de voeten bij staan of lopen. De enkel kan instabiel aanvoelen of pijnlijk zijn en soms gezwollen.

Ontstaan van enkelklachten

Klachten aan de enkel kunnen acuut optreden na bijvoorbeeld een blessure of misstap maar deze kunnen ook optreden na een langdurigere aandoening zoals:

 • Ontsteking in de enkel
 • Slijmbeursontsteking van de hiel
 • Verzwikking van de enkel
 • Functionele instabiliteit

Wat kan de fysiotherapeut doen?

Allereerst wordt gekeken naar de oorzaak van de klachten daarna wordt vaak een combinatie van onderstaande behandelmethoden toegepast:

 • Oefeningen
 • Adviezen en voorlichting
 • Massage/spierrekkingen
 • Mobilisaties en manipulaties

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Heupklachten

Algemeen

Bij heupklachten speelt de pijn op rond het heupgewricht, zowel bij het bewegen als bij rust. Ook kan de pijn uitstralen naar de lage rug, been of zelfs de knie. De pijn maakt bewegen moeilijker en dit kan de dagelijkse wekzaamheden belemmeren en de frequentie van beweging verstoren.

Onstaan van heupklachten

Klachten van de rug of het bekken kunnen uitstralingspijn naar de heup veroorzaken. Daarbij lijken de klachten vanuit de heup te komen maar is de oorzaak ergens anders in het lichaam te vinden. Veelvoorkomende oorzaken van heupklachten zijn:

 • Slijtage
 • Overgewicht
 • Overbelasting
 • Ontsteking van de slijmbeurs of pezen
 • Reuma
 • Afwijkende stand van de heup na een fractuur

Wat kan de fysiotherapeut doen?

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, zoals oefentherapie om bepaalde spieren te versterken en massages om de spieren los te maken. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van manuele therapie om banden of gewrichten op te rekken.

De fysiotherapeut kijkt naar de hele keten: staat de heup goed, zijn de knie- en enkelgewrichten in orde, en hoe is de stand van de voeten? Gaat het om een houdingsprobleem, dan kan de therapeut hierin adviseren.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

COVID-19 Herstelzorg

Algemeen

Covid-19 herstelzorg is voor iedereen die na een Covid infectie restklachten als benauwdheid, een verminderde conditie of vermoeidheid blijft ervaren. Samen met ons kunt u werken aan uw herstel. Om aanspraak te maken op deze zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Tot uiterlijk 6 maanden na besmetting kunt u een verwijzing vragen van uw huisarts of specialist. COVID-19 herstelzorg is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, zorgverzekeraars en fysiotherapeuten. Wij zijn aangesloten bij het COVID-19 netwerk en staan nauw in overleg met huisartsen en specialisten.

Waarmee kan de fysiotherapeut helpen?

De fysiotherapeut kan u onder andere helpen met het verbeteren van uw conditie, het verminderen van kortademigheid, vergroten van spierkracht, het verbeteren van balans en coördinatie, het verminderen van stress en bijvoorbeeld het vergroten van uw vertrouwen.

Het programma

Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist kunt u zich aanmelden bij ons voor het starten van het herstelprogramma. De therapeut neemt bij de eerste afspraak een intake af waarna het behandelprogramma zal worden samengesteld. Gedurende een periode van 6 maanden krijgt u maximaal 50 behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering* zodat u optimaal kunt werken aan het herstel.

*Let er wel op dat bij de vergoeding vanuit de basisverzekering, eerst uw eigen risico zal worden aangesproken.

Bij welke therapeuten kan ik terecht?

Voor Covidrevalidatie kunt u terecht bij Marloes de Roon, Bonita de Ruiter en Tom Zonnevijlle.

Een afspraak maken

Klik hier voor het maken van een afspraak.

Dit is de index.php page

whatsapp